Η Performance Technologies προσφάτως υπέγραψε συμφωνία με την EMC, που την καθιστά μέλος του EMC Velocity Partner Program, ως Velocity Premier Solutions Partner.

Η συμφωνία αυτή εμπλουτίζει σημαντικά το portfolio των λύσεων που προσφέρει η Performance με «best-in-class» προϊόντα τεχνολογίας EMC.

Μέσω αυτής της συνεργασίας η Performance αποκτά πρόσβαση στο σύνολο των προϊόντων της EMC, που περιλαμβάνουν λύσεις Unified Storage, Network Attached Storage, Tiered Storage και Storage Area Networks, όπως το νέο Celerra, CLARiiON, Symmetrix, Centera, RecoverPoint, κορυφαίες λύσεις BRS (Backup Recovery Systems) όπως Data Domain, Avamar, Legato και Disk Libraries, λύσεις ΙΟΝΙΧ γιά διαχείριση υποδομής ΙΤ και αυτοματοποίηση, και λύσεις RSA Information Security και Compliance.