Η Performance Technologies ΑΕ ανακοινώνει ότι από 8/9/2010 εντάχθηκε στις «Strongest Companies In Greece» της ICAP Group, ως μία μεταξύ των ισχυρότερων επιχειρήσεων σε όρους υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Κυρίαρχο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτών είναι ο σεβασμός που έμπρακτα επιδεικνύουν προς τον οποιοδήποτε συναλλασσόμενό τους προμηθευτή, πελάτη, τράπεζα, αλλά και προς τους εργαζομένους τους. Σημειώνεται πως δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα “Strongest Companies in Greece” έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που μέσω της σωστής διαχείρισης των χρηματοοικονομικών τους, έχουν διαβαθμισθεί από την ICAP στην κλίμακα πιστοληπτικής ικανότητας από ΑΑ μέχρι ΒΒ. Η Icap Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων.