Σε μια πλατφόρμα συνεργασίας για όλα τα άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα μέρη στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου εξελίσσει το Plex.Earth η ελληνική εταιρεία ανάπτυξής του (Plexscape).

Με το Plex.Earth Ιnstant, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, το καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη θα μπορεί να συνεργάζεται σε πραγματικό χρόνο με τους υπόλοιπους μέσω σχετικής εφαρμογής (app) στο κινητό του τηλέφωνο ή/και από τον υπολογιστή/ tablet του. Για παράδειγμα, ένα mobile app θα επιτρέπει σε ένα τοπογράφο που βρίσκεται στο εργοτάξιο να στέλνει «γεωαναθερμένες» φωτογραφίες και πληροφορίες στην ομάδα σχεδιασμού, ώστε οι υπεύθυνοι (π.χ. αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί που βρίσκονται στην Αθήνα) να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα της κατάστασης στην περιοχή του έργου.

Με τη σειρά τους οι μηχανικοί θα μπορούν να του στέλνουν οδηγίες και παρατηρήσεις  σε πραγματικό χρόνο, τις οποίες το mobile app θα τις γεωαναφέρει, ώστε ο τοπογράφος να τις εντοπίζει εύκολα στο χώρο του έργου, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξει σε σχέδια ή όργανα μετρήσεων. Ταυτόχρονα και ο ίδιος ο πελάτης του έργου θα μπορεί να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία, όντας συνδεδεμένος στον υπολογιστή του. Η διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών αλλά και την αποφυγή σοβαρών λαθών στο σχεδιασμό ενός έργου.