Η Precicom A.E. προσφέρει τις λύσεις του Οίκου eG Innovations, κορυφαίου διεθνώς κατασκευαστή λογισμικού για Applications Management & Root-Cause Analysis.

Οι λύσεις αυτές καλύπτουν και υποδομές στις οποίες έχουν υλοποιηθεί λύσεις Virtualization, για τις οποίες η Precicom διαθέτει πολυετή εμπειρία, αφού είναι Gold Citrix Solution Advisor ήδη από το 2006.

Με τη χρήση του λογισμικού της eG Innovations και των εξειδικευμένων τεχνολογιών Root-Cause Analysis που χρησιμοποιεί, παρέχεται η δυνατότητα  ταχύτατου εντοπισμού της πραγματικής αιτίας των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε μια μηχανογραφική υποδομή και ενημερώνεται αυτόματα ο κατάλληλος Administrator, ακόμα και με eMail ή SMS. Για την υλοποίηση της λύσης χρειάζεται να εγκατασταθεί ένας μόνο Agent (Single-Agent-Model) σε κάθε κρίσιμο Server της επιχείρησης, ο οποίος παρακολουθεί ταυτόχρονα όλες τις εφαρμογές του Server. Εγκαθίσταται, επίσης, ένας ακόμα Agent, ο οποίος παρακολουθεί όλες τις Δικτυακές συσκευές. Ο Agent υποστηρίζει πολλαπλά Λειτουργικά Συστήματα (Windows, HP/UX, SUN Solaris, Linux, AIX και OS/400) και περισσότερες από 80 γνωστές εφαρμογές (SAP R/3, Oracle & Microsoft Applications & Databases, eMAil Servers, DB2, κλπ). Το ίδιο ισχύει και για υποδομές που έχουν υλοποιηθεί
σε Virtualized περιβάλλοντα.