Η Printec ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Προμήθεια ειδών τηλεπικοινωνίας για το τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής στη Λήμνο.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 86.340 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.