Η PROFILE υλοποιεί το έργο της υποστήριξης της υπηρεσίας PRESTIGE της Millennium Bank με την πλατφόρμα FMS/IMSplus.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές επενδυτικές λύσεις, προτάσεις και υπηρεσίες σε Affluent και High Net Worth πελάτες για ολοκληρωμένο Wealth Management. Το συγκεκριμένο έργο στην Τράπεζα Millennium, αφορά στην επέκταση λειτουργικότητας της εγκατεστημένης λύσης FMS/MSplus Personal Banking, με ταυτόχρονη αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, ώστε να προσφέρει μια ενιαία και συνολική λύση για την Τράπεζα.

Μέσω της υπηρεσίας παρέχονται πλέον δυνατότητες επένδυσης, εκτός από ελληνικές μετοχές, ελληνικά και διεθνή ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, προϊόντα νομισμάτων και fixed income και δυνατότητες επένδυσης σε παράγωγα και ξένες μετοχές. Η συνολική λύση, η οποία καλύπτει τις διαδικασίες της Τράπεζας μπορεί και συνδέεται με διεθνείς πλατφόρμες εντολών εξυπηρετώντας την επικοινωνία της τράπεζας με μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους ενώ συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη ποιοτικότερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της Millennium, με παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας της.