Μεταξύ των επιχειρηματικών εφαρμογών που περιλαμβάνει η επέκταση της συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών Profile και Oracle περιλαμβάνονται τα Oracle Ε-Business Suite & Oracle Business Intelligence Suite.

Για την υποστήριξη των εφαρμογών Oracle, η Profile δημιούργησε ένα αυτόνομο τμήμα στην επιχειρηματική μονάδα Business Solutions. Το τμήμα Enterprise Software στελεχώνεται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, σε τοπικές και διεθνείς υλοποιήσεις σχετικών έργων.

Η Profile υλοποιεί και υποστηρίζει, ήδη, έργα βασιζόμενα στα Oracle E-Business Suite & Oracle Business Intelligence,  σε μεγάλους Οργανισμούς Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, όπως: ΤΡΑΜ, Tasty, Merck Serono, ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ, Thales Electronic Systems, ΕΛΜΙΝ κ.ά. ενώ συμμετέχει σε υλοποιήσεις Ο.Π.Σ. στο Συνήγορο του Πολίτη και στο ΔΥΠΕ Κρήτης.