Η Profile προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με την αμερικάνικη εταιρεία TMA Systems.

H TMA Systems διαθέτει 20ετή παρουσία στο χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη εφαρμογών Computerised Maintenance Management System (CMMS) με περισσότερες από 1.300 εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Profile ορίζεται αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης των λύσεων CMMS. Οι λύσεις CMMS της TMA επιτρέπουν την οργάνωση και την ολοκληρωμένη παρακολούθηση προληπτικών (preventive) και επανορθωτικών (corrective) συντηρήσεων πάγιου εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργούν σε περιβάλλον web.

Οι συγκεκριμένες εφαρμογές έχουν ήδη εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) και την Βουλή των Ελλήνων.