Η Profile Software εγκατέστησε με επιτυχία το Acumen, την αυτόνομη λύση Treasury της Login SA, μέλους του ομίλου Profile, στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό Municipality Finance / Kuntarahoitus (“MuniFin”), με έδρα το Ελσίνκι, για την αποτελεσματική διαχείριση και αυτοματοποίηση των λειτουργιών του.

Ο οργανισμός MuniFin αξιοποιεί επιτυχώς το Acumen για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εργασιών αποτύπωσης συναλλαγών, τιμολόγησης, middle-office, reporting, διαχείρισης collaterals, back-office, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου. Το Acumen είναι ένα ευέλικτο ανοικτό σύστημα, με διασυνδέσεις τελευταίας τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να διασυνδεθεί με πολυάριθμα συστήματα και πλατφόρμες για την εισαγωγή τιμών σε πραγματικό χρόνο.

Η Login SA μαζί με την Profile Software συνεργάζονται με τον MuniFin, στην υλοποίηση διασυνδέσεων με το νέο back-office σύστημα. Οι διασυνδέσεις αυτές έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιούν τη διαδικασία Straight Through Processing. Από το σύστημα εξάγονται στατικά δεδομένα, τιμές, συναλλαγές και αποτιμήσεις. Η ομάδα της Login συνεργάζεται με τον πελάτη για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού έργου.