Η Pylones Hellas προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία του τμήματος λογισμικού, το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

Επικεφαλής του συγκεκριμένου τμήματος έχει αναλάβει ο Edgar Winfield, ο οποίος έχει πολευτή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα. Στόχος του τμήματος λογισμικού είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων και προσαρμοσμένων στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη εφαρμογών που βασίζονται στις πλατφόρμες Sharepoint και MOSS της Microsoft. Επιπλέον, στα πλάνα περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση πλατφορμών όπως είναι η Java, ενώ γενικότερα θα χρησιμοποιούνται πλατφόρμες ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς τη δεδομένη στιγμή.

Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές είναι ανεπτυγμένες με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές των πελατών και δίνουν στην επιχείρηση που τις εγκαθιστά τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση των πληροφοριακών υποδομών της. “Ο κύριος λόγος που μας ώθησε στην εμπλοκή μας στο χώρο του λογισμικού ήταν ότι μέσω αυτών μπορούν να βελτιώσουμε περαιτέρω την απόδοση των υπόλοιπων λύσεων που προσφέρουμε στην ελληνική αγορά” σημείωσε ο Εμμ. Νέτος, γενικός διευθυντής της Pylones Hellas.