Η Pylones Hellas ανέλαβε και ολοκλήρωσε πρόσφατα την μηχανογραφική υποδομή της αλυσίδας ξενοδοχείων "Blue Lagoon Group - BLG" στην περιοχή των Δωδεκανήσων.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Sysco Α.Ε. η οποία θεωρείται  ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξειδικευμένου λογισμικού στην αγορά του Hospitality. Η εγκατάσταση περιελάμβανε την ασύρματη σύνδεση μέσω Wide Area Network (WAN) και Internet των τεσσάρων ξενοδοχείων της αλυσίδας με τα κεντρικά γραφεία της BLG στην πόλη της Κω με σκοπό την δημιουργία κεντρικού μηχανογραφικού κέντρου για την διαχείριση του συνόλου αυτών αλλά και μελλοντικών Ξενοδοχείων.

Η λύση που υλοποιήθηκε στα συγκροτήματα της BLG περιελάμβανε το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, το οποίο εξυπηρετεί on-line το σύνολο των ξενοδοχείων βασισμένο πάνω σε ΙΒΜ εξοπλισμό (Blade Center και NetApp), χρησιμοποιώντας virtualization τεχνολογίες της VMWare σε επίπεδο server και σταθμών εργασίας και Multilink τεχνολογίες της F5 Networks για την διαχείριση πολλαπλών γραμμών internet.

Τα ξενοδοχεία μεταξύ τους συνδέονται με ασύρματα links πολλαπλών οδεύσεων και όλα αυτά συμπεριλαμβανομένου και του κεντρικού υπολογιστικού συστήματος ασφαλίζονται με τεχνολογίες της Checkpoint.