Την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων του πολυκαταστήματος attica στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία η Pylones Hellas.

Το έργο της Pylones Hellas στο attica στο Mediterranean Cosmos περιελάμβανε προμήθεια – εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων (servers, backup solution), προμήθεια περιφερειακών συστημάτων (υπολογιστών, οθονών, εκτυπωτών), προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού (λειτουργικά συστήματα, εφαρμογές γραφείου), προμήθεια  δικτυακού εξοπλισμού για την κάλυψη του συνόλου των ασύρματων και ενσύρματων αναγκών επικοινωνίας του νέου καταστήματος προϊόντων, υλοποίηση δικτύου τηλεφωνίας μέσω IP για εξυπηρέτηση ασύρματης και ενσύρματης επικοινωνίας του συνόλου των χρηστών, ενοποίηση δικτύων φωνής & δεδομένων των τριών (3) σημείων  παρουσίας του πελάτη στην Αθήνα – Θεσσαλονίκης – Μαρούσι, υλοποίηση εναλλακτικών γραμμών επικοινωνίας μέσω INTERNET για όλα τα σημεία παρουσίας του πελάτη και σύνδεσης των online συστημάτων πιστοποίησης πιστωτικών καρτών και τέλος εξασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων με εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας στο σύνολο του δικτύου.