Η QlikView Hellas, η οποία αντιπροσωπεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα την πλατφόρμα Qlik, κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά Business Intelligence και καταγράφοντας από την ίδρυσή της το 2010 ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 30%, μετονομάζεται σε Witside.

Tο νέο όνομα απηχεί τη δέσμευση της εταιρείας να στηρίζει το έργο των επιχειρήσεων μέσα από την ανάδειξη της «έξυπνης πλευράς» τους, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή. H Witside, παράλληλα με την πλατφόρμα Qlik, επεκτείνει τη δράση της στο χώρο του Performance Management και ενισχύει το δυναμικό της και την παρουσία της στο εξωτερικό.