Η Quality & Reliability ανέλαβε έργο υλοποίησης ERP στην εταιρεία Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., έπειτα από σχετική διαδικασία επιλογής λογισμικού.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε αρχές Ιουνίου 2010 και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγικά την 01/09/2010. Το έργο συνίσταται στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Orama ERP Business Suite 10g με υποσυστήματα: α) Οικονομική Διαχείριση, β) Εμπορική Διαχείριση, γ) Διαχείριση Χρηματο – Οικονομικών Ροών, δ) Διαχείριση Προϋπολογισμού και ε) Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης – MIS. Παράλληλα, θα υπάρξει διασύνδεση με τρίτο σύστημα για τις ανάγκες παρακολούθησης των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Ο Θωμάς Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος, της εταιρείας, δήλωσε:

«Στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης της εταιρίας λαμβάνει χώρα και η συνεργασία με την εταιρία Q&R. Χάρη στην αυξημένη εμπειρία και τεχνογνωσία των συνεργατών της Q&R, τις νέες ανάγκες της εταιρίας για οργάνωση του λογιστηρίου και εναρμονισμό με το λογισμικό πρόγραμμα της μητρικής εταιρείας καθώς και την ανάγκη για δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης και αλληλεπίδρασης με νέες εφαρμογές, είναι βέβαιο ότι η καινοτόμα αυτή συνεργασία θα οδηγήσει σε αναβάθμιση και ανάπτυξη της ποιότητας παροχής υπηρεσιών της εταιρείας».