Η Quality & Reliability ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, τρία νέα έργα που αφορούν στο διαγωνισμό «Παραμετροποίηση ΠΣ Νομαρχιών για την λειτουργία στις Περιφέρειες & στους Δήμους» και συγκεκριμένα στις λειτουργικές περιοχές των α) Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, β) Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών και γ) Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου.

 Εκτός της Q&R, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε αρχικά καταθέσει προσφορά η ένωση εταιρειών Draxis Περιβαλλοντική – Νέσσος Πληροφορική.

Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στις 400.841 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.