Η Qualisys Software ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του λογισμικού eTIME σε εργοτάξιο της εταιρείας Ευρίπος.

Το λογισμικό eTIME αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και ωρομέτρησης, που παρέχει την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση του παρουσιολογίου των εργατών της εταιρείας Ευρίπος. Με το eTIME ο υπεύθυνος του λογιστηρίου εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές για τις ώρες εργασίας του κάθε εργάτη, τις καθυστερήσεις, τις άδειες και τις αναφορές τις χρησιμοποιεί για την μισθοδοσία.

Για την αυτόματη καταγραφή του παρουσιολογίου των εργατών του εργοταξίου, η Qualisys Software εγκατέστησε την συσκευή Proximity Card Reader.