Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο εγκατάστασης της εφαρμογής eTIME, για τη διαχείριση του παρουσιολογίου και την ωρομέτρηση των εργαζομένων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. παρέχοντας εκτυπώσεις και αναφορές ωρών εργασίας, αδειών και απουσιών, για την άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση του τμήματος μισθοδοσίας με συγκεντρωτικά στοιχεία ανά εργαζόμενο ή και συνολικά.

Για τον απόλυτο έλεγχο πρόσβασης των εργαζομένων ανά θέση η Qualisys Software εγκατέστησε ηλεκτρονικό τερματικό ωρομέτρησης με κάρτες προσέγγισης (Proximity). Ο  Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισμός των Δημοσιογράφων και των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στον Ημερήσιο Τύπο, την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο.