Η Qualisys Software ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση συστήματος CRM εγκαθιστώντας τη λύση Sugar για την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του συνόλου των διαδικασιών marketing, πωλήσεων και υπηρεσιών της εταιρείας North Events.

Στο εμπορικό τμήμα εγκαταστάθηκε, παράλληλα, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης MyMANAGER. Η Qualisys Software έχει αναπτύξει εξ’ ολοκλήρου τις εφαρμογές “MyMANAGER” και είναι ο αντιπρόσωπος της SugarCRM στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η North Events αποτελεί μια εταιρεία marketing και επικοινωνίας που εξειδικεύεται κυρίως στις αγορές της Σκανδιναβίας για τους τομείς του τουρισμού, της γαστρονομίας και του πολιτισμού, με στόχο την προώθηση και την προβολή της Ελλάδας.