Η Quality & Reliability ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας με τίτλο «Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Back office της Περιφέρειας 'Αττικής' για την εφαρμογή του προγράμματος 'Καλλικράτης'».

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων Back Office των περιφερειών για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και η υλοποίηση κεντρικού κόμβου διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των ΟΤΑ.

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 123.412 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.