Η δημιουργία ενός virtualized data center αποτελεί πλέον στόχο για πολλές επιχειρήσεις που βλέπουν προς αυτήν την κατεύθυνση σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους. Ωστόσο, η δημιουργία μιας virtualized υποδομής επηρεάζει άμεσα το ρόλο των Application Delivery Controllers (ADC).

Επομένως είναι σημαντικό, η επιχείρηση να διασφαλίσει ότι η μείωση του λειτουργικού κόστους που επιτυγχάνει δεν έρχεται σε αντίθεση με τη αποτελεσματικότητα και την ευελιξία των εφαρμογών που χρησιμοποιεί. Αυτό ακριβώς την ισορροπία προσπαθεί να εξασφαλίσει η Radware με την αρχιτεκτονική Virtual Application Delivery Infrastructure, η οποία μετατρέπει πόρους του hardware και τις υπηρεσίες virtualization σε μια ενοποιημένο και ευέλικτο σύνολο που είναι έτοιμο να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρηματικές εφαρμογές.

Στα δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής VADI περιλαμβάνονται τα:
Virtual ADC in stances: Αναλαμβάνει τη μετατροπή των ADCs σε application delivery services, παρέχοντας διαφορετικά SLAs και προβλέψιμα επίπεδα επιδόσεων.
ADC computing resources: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του SLA και των εφαρμογών υπάρχει δυνατότητα για dedicated ADC σε μια φυσική μονάδα που θα τρέχει ένα VADC instance. Επιπλέον παρέχεται η επιλογή του Radware’s ADC-VX, που είναι ο πρώτος ADC hypervisor και επιτρέπει τη χρήση πολλών vADCs. Τέλος υπάρχει η επιλογή του SoftADC, δηλαδή ενός Vadc σε μια virtualized υποδομή που λειτουργεί ως virtual appliance.

VADI Services: Μια ομάδα υπηρεσιών που αφορούν την virtualized υποδομή και είναι διαμορφωμένες για να επιτυγχάνουν τη διάθεση των εφαρμογών σε αρμονία με τα συστήματα του data center.

Open API and plug-ins: Επιτρέπουν την πλήρη ενοποίηση με τυποποιημένα ή ειδικά διαμορφωμένα συστήματα αυτοματισμού.

Από τα παραπάνω, το πρώτο διαθέσιμο είναι το Radware’s ADC-VX, ενώ τα υπόλοιπα VADI components θα είναι διαθέσιμα μέσα στους επόμενους 12 μήνες.