Σε παραγωγική λειτουργία βρίσκεται η εφαρμογή Φωνητικής Βιομετρικής Ταυτοποίησης μέσω της πλατφόρμας ENELAI της VoiceWeb στην Raiffeisen Bank Ρουμανίας.

Με την έγκριση των αρμόδιων Ευρωπαϊκών Kανονιστικών Aρχών η εφαρμογή λειτουργεί με επιτυχία για την εξυπηρέτηση των πελατών, που όταν καλούν την τράπεζα δεν χρειάζεται να θυμούνται το πλήθος των πληροφοριών που απαιτούνται για την ταυτοποίηση τους. Γρήγορα, άμεσα και με ασφάλεια ταυτοποιούνται με την χρήση των βιομετρικών στοιχείων της φωνής τους και μπορούν να αξιοποιήσουν χωρίς κανένα επιπλέον OTP (One Time Password) τις αυτόματες υπηρεσίες της φωνητικής πύλης φυσικού διαλόγου (Natural Language Understanding), που επίσης έχει υλοποιηθεί με την πλατφόρμα ENELAI της Voiceweb.