Η υπηρεσία “Link4all”, εγκατεστημένη στο Azure Cloud της Microsoft, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις λιανικής με στόχο να τις βοηθήσει να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στον ανταγωνισμό που υφίστανται από τις μεγάλες και οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου.

Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας ο κάθε λιανέμπορος μπορεί να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή με το ταμειακό του σύστημα και να αποκτήσει σε πραγματικό χρόνο, πλήρη ενημέρωση των πωλήσεων και των ταμειακών κινήσεων. Επιπρόσθετα ο λογιστής της επιχείρησης, χωρίς πρόσθετο κόστος, μπορεί να ενημερώνεται για όλα τα φορολογικού ενδιαφέροντος δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Ταυτόχρονα, ο τεχνικός ή μηχανογράφος μπορεί να επεμβαίνει απομακρυσμένα και να προβαίνει σε τεχνικές επιδιορθώσεις ή πρόσθετες ενημερώσεις των δεδομένων. Η λειτουργία της υπηρεσίας “Link4all” βασίζεται (κάτω από διαπιστευμένες διαδικασίες σύμφωνα με το ISO 27001) στην άντληση, σε πραγματικό χρόνο και με πλήρη ασφάλεια (SSL/TLS1), των δεδομένων από το διασυνδεμένο ταμειακό σύστημα του καταστήματος.