Η RDC Informatics ολοκλήρωσε την ανάπτυξη της καινοτομικής πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης οδηγών & κυκλοφοριακής αγωγής για σχολές οδηγών, Driving e-Academy για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης & Κυκλοφορικής Αγωγής.

Η πλατφόρμα Driving e-Academy αποτελεί μία σύγχρονη πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης (e-learning) ανεπτυγμένη σε τεχνολογίες αιχμής, η οποία περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για υποψήφιους οδηγούς όλων των κατηγοριών διπλωμάτων. Σημαντική καινοτομία της νέας πλατφόρμας αποτελεί το γεγονός ότι επιτρέπει την ανάπτυξη ξεχωριστής δικτυακής πύλης για κάθε Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., έτσι ώστε κάθε μια επιχείρηση να παρέχει υπηρεσίες ψηφιακής μάθησης μέσα από τη δική της ξεχωριστή πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης (e-learning). Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στην πολυβραβευμένη πλατφόρμα MELO-Digital School, την οποία η RDC Informatics αναπτύσσει και διανέμει στη διεθνή αγορά.