Η Real Choice TV επέλεξε την πλατφόρμα fs|cdn Anywhere της Conklin-Intracom, θυγατρικής του ομίλου Intracom Telecom, για να υλοποιήσει τις νέες TV Anywhere υπηρεσίες της, βελτιστοποιημένες για MDU (multi-dwelling Unit) λειτουργία.

Η Real Choice TV προσφέρει «με το κλειδί στο χέρι» διαδικτυακές και video υπηρεσίες σε ISPs, σε συγκροτήματα κατοικιών, φοιτητικές εστίες, ξενοδοχεία και νοσοκομεία υπηρεσίες που περιλαμβάνουν το remote management & billing σε υψηλής ταχύτητας  ευρυζωνική σύνδεση (~1Gb/s) και εκατοντάδες τηλεοπτικά κανάλια. Η Conklin-Intracom θα προμηθεύσει την Real Choice TV με apps και πλατφόρμες εξυπηρέτησης που υποστηρίζουν live TV, network DVR, pause live TV και Catchup TV σε μια ποικιλία διαφορετικών συσκευών (συμπεριλαμβανομένων Roku, iOS και Android συσκευών, web browsers και την Apple TV). Σύμφωνα με το Darren Child, CEO της Real Choice TV, “επιλέχθηκε η Conklin-Intracom ένεκα της δυνατότητάς της να σχεδιάσει σύμφωνα με τις ανάγκες μας το TV service interface,τα backend εργαλεία διαχείρισης της, αλλά και την ευελιξία της να κάνει μελλοντικές αλλαγές στο σχεδιασμό».