Η REAL CONSULTING ανέλαβε την υποστήριξη της υφιστάμενης εγκατάστασης Microsoft Dynamics NAV & LS Retail για τα καταστήματα Coffeeway και τη κεντρική διοίκηση.

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει και  την αναβάθμιση και υποστήριξη της λύσης Microsoft Dynamics NAV  στην Έκδοση 2009 και της LS Retail στην έκδοση 6. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Microsoft Dynamics NAV 2009 – απλότητα, ευελιξία και συνεργασία σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας – συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη δραστική μείωση του κόστους. Ενώ, η νέα έκδοση της κάθετης λύσης LS RETAIL συντελεί στην διατήρηση πελατών, στην αύξηση πωλήσεων, στην άμεση και έγκυρη πληροφόρηση κ.α.

«Η συνεργασία μας με τη REAL CONSULTING μας έδωσε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε  και να ανακαλύψουμε τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει το Microsoft Dynamics NAV  & LS Retail. Η εκτεταμένη εμπειρία των στελεχών της,  μας βοήθησε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και βρούμε λύσεις σε θέματα που μας απασχολούσαν,  κερδίζοντας χρόνο στις καθημερινές διαδικασίες, δημιουργώντας δικλείδες ασφάλειας και αυξάνοντας την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, σε συνδυασμό με τον επανασχεδιασμό της επικοινωνίας των καταστημάτων με τα κεντρικά της εταιρείας, η διοίκηση έχει έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για κάθε τομέα της αλυσίδας». τόνισε ο Γιώργος Ζιούρας, IT Manager της εταιρείας CoffeConnection ABEE.