Η Real Consulting ανέλαβε το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ολοκληρωμένου συστήματος SAP ERP που αφορά στην ενδο-επιχειρησιακή οργάνωση των back office λειτουργιών της θυγατρικής του House Market Α.Ε. για λογαριασμό του Ομίλου Fourlis.

Η House Market έχει το franchise καθώς και την ευθύνη ανάπτυξης και λειτουργίας των καταστημάτων της γνωστής Σουηδικής αλυσίδας IKEA σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Το έργο SAP ERP θα καλύψει μέσω κεντρικοποιημένης αρχιτεκτονικής όλο το φάσμα οικονομικής διαχείρισης για τη κεντρική Διοίκηση και τα 5 καταστήματα της αλυσίδας ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία με συνολικό κύκλο εργασιών 335.000.000€, 2.000 εργαζόμενους, περισσότερους από 50 χρήστες SAP και τη διαχείριση 6.500 προϊόντων περίπου.

Ο Β. Κυριακόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Real Consulting, τόνισε «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, που ο Όμιλος Fourlis διευρύνει τη συνεργασία του με την εταιρεία μας, αναθέτοντας την υλοποίηση έργου SAP στο πιο στρατηγικό business segment του, την IKEA. Μέσω της συνεργασίας αυτής, η Real Consulting προσθέτει στο πελατολόγιο της, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του retail σε παγκόσμιο επίπεδο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία υλοποίησε πρόσφατα ένα ακόμα ολοκληρωμένο έργο SAP στο συγκεκριμένο κλάδο, στη θυγατρική του Ομίλου Fourlis Intersport Athletics με 32 καταστήματα στην Ελλάδα, 2 στην Κύπρο και 19 στα Βαλκάνια.