Η Real Consulting αναβαθμίστηκε πρόσφατα σε Gold Channel Partner, επισφραγίζοντας την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας στο χώρο του SAP.

Η αναβάθμιση της εταιρείας από Silver σε  Gold Channel Partner, την υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης συνεργατών της SAP, αποτελεί μια σημαντική διάκριση για τη εταιρεία, καθώς δικαιώνει τη στρατηγική της επένδυση στις λύσεις SAP και αναδεικνύει την εκτεταμένη εμπειρία της εταιρείας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων SAP.

Η εταιρεία έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει με επιτυχία πολυάριθμα έργα SAP σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, στον κλάδο της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, της λιανικής και του εμπορίου, της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και του Δημοσίου τομέα.

Όπως δήλωσε ο Α. Παπαργύρης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, «Η διάκριση αυτή, έρχεται να επιβεβαιώσει την σταθερά ανοδική πορεία της Real Consulting στο χώρο του SAP τα τελευταία 10 χρόνια. Η εταιρεία μας είναι ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες της SAP στην Ελλάδα, με αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο χώρο των ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων».