Στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, η Real Consulting, μέσω της θυγατρικής της Incadea GmbH, ανακοίνωσε την εξαγορά του 75.1% της Ρωσικής εταιρείας Bright Consult. Η Bright Consult αποτελεί τον κύριο συνεργάτη της Microsoft στη Ρωσία στην αγορά του αυτοκινήτου και είναι μέλος της επίλεκτης ομάδας Microsoft President Club, η οποία περιλαμβάνει το 5% των βασικών στρατηγικών συνεργατών του Microsoft Dynamics παγκοσμίως.

 Επίσης, είναι μέλος της ένωσης «Russian Automotive Dealers» κατέχοντας βαθιά γνώση της αγοράς. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της εν λόγω εξαγοράς, καθώς αποτελεί σημαντικό βήμα στη στρατηγική μας για ουσιαστική εγκαθίδρυση σε στοχευόμενες διεθνείς αγορές,  όπως η Ρωσία», αναφέρει ο Νίκος Β. Βαρδινογιάννης, Πρόεδρος της Real Consulting. «Με στόχο την ενίσχυση της ηγετικής θέσης της INCADEA, η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω γεωγραφική της εξάπλωση σε στρατηγικά σημαντικές αγορές (Βραζιλία, Ινδία, Κίνα κ.α) μέσω παράλληλων εξαγορών, καθώς και την ενδυνάμωση του υφιστάμενου δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών».

Το νέο σχήμα  BRIGHT CONSULT – INCADEA GROUP  έχει ως κύριο στρατηγικό στόχο την παροχή καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες της εταιρείας και συμβάλουν άμεσα στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων τους.