Η Redback Networks, εταιρεία της Ericsson παρουσίασε το SM 480, ένα έξυπνο Ethernet switch που θα βοηθήσει τους παρόχους να ενοποιήσουν τα δίκτυά τους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για το πρώτο προϊόν από μια σειρά προϊόντων Ethernet για τηλεπικοινωνιακούς φορείς από τη Redback και την Ericsson. Τα έξυπνα Ethernet switch παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στους παρόχους ώστε να συνενώσουν τα δίκτυά τους και να μπορούν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες.