Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης ιατρικών επισκεπτών BizeGate Reps στην εταιρεία Αναβίωσης Ε.Π.Ε.

Το BizeGate Reps καλύπτει τις άμεσες λειτουργικές και πληροφοριακές ανάγκες των ιατρικών επισκεπτών της εταιρείας με δυνατότητες διαχείρισης νοσοκομείων, κλινικών και ιδιωτικών ιατρείων του εκάστοτε ιατρικού επισκέπτη, καθώς και  άμεση ενημέρωση των επιθεωρητών και διευθυντών πωλήσεων, με αντίστοιχα υποσυστήματα, όπως Επιθεώρηση Συνεργατών, Διαχείριση Ομάδας Συνεργατών και συστήματος αναφορών.