Η Regate ανακοίνωσε την εξαγορά της πλατφόρμας ηλεκτρονικών παρουσιάσεων Salesbook από την εταιρεία Softloop.

Το Salesbook αποτελεί μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα SaaS (Software-as-a-Service), η οποία καλύπτει πλήρως τις ανάγκες e-Detailing, και λειτουργεί ασύγχρονα τόσο σε συσκευές Android όσο και σε i-Pads. Ήδη ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών επιχειρήσεων, κυρίως του φαρμακευτικού κλάδου, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα.