Η Regate A.E. γνωστοποιεί ότι συμμετέχει ως Προμηθευτής Προηγμένων Λύσεων Πληροφορικής στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ, το οποίο επιδοτεί με ποσοστό 45% - 50% την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου, των κατασκευών και της παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η δράση “Εξωστρέφεια” αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση νέων προϊόντων ή την προώθηση των ήδη υπαρχόντων, σε νέες αγορές.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» (www.digitalaid.gr) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η υποβολή προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, από την 10/3/2011 έως την 24/5/2011, ενώ τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να κυμαίνονται από 30.000 € έως 250.000 € ανά επιχείρησης.