Η Regate A.E. εγκατέστησε επιτυχώς την ολοκληρωμένη λύση αυτοματοποίησης πωλήσεων και merchandising BizeGate SFA στην εταιρεία Johnson & Johnson Hellas.

Το BizeGate SFA είναι ένα εργαλείο, που καλύπτει ανάγκες εντατικού merchandising. Μπορεί να καλύπτει τη συλλογή στοιχείων, από την αγορά (πάγια, ανταγωνισμός, στοκ, ελλείψεις, προωθητικές ενέργειες, κλπ) και να στέλνει άμεση αναφορά τους στη διοίκηση εντός λεπτών, για την λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε σε cloud server περιβάλλον, μέσα από τις υποδομές της REGATE και του Microsoft S+S Incubation Center, με αποτέλεσμα η διαθεσιμότητα του συστήματος να ξεπερνάει το 99,999%. Ταυτόχρονα, οι φορητές συσκευές Symbol Motorola ES/400 προσφέρουν σε χαμηλό κόστος όλες τις δυνατότητες, που μπορεί να χρειαστεί ένας merchandiser, όπως φωτογράφιση του σημείου, barcode scanning και full πληκτρολόγιο, για καταγραφή σχολίων.