Η Regate A.E. ανέλαβε την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης λύσης αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate Sales Force Automation στην εταιρεία εμπορίας πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής Frulatti.

Το BizeGate διασυνδέθηκε αμφίδρομα με το ERP του πελάτη, ενώ η client εφαρμογή, που θα είναι το εργαλείο λειτουργίας του κάθε πωλητή, εγκαταστάθηκε σε βιομηχανικού τύπου PDAs και θα προσφέρει δυνατότητες όπως εντατική φορητή παραγγελιοληψία με πλήρη ενσωμάτωση και αυτόματη εφαρμογή της εμπορικής-πιστωτικής πολιτικής της εταιρείας ανά σημείο πώλησης, διαχείριση πελατολογίου, οικονομικές καρτέλες πελατών – ευρετήρια παραγγελιών/παραστατικών, καθώς και διαχείριση ημερήσιου προγράμματος επισκέψεων.