Η Regate υλοποίησε έργο Warehouse Management System στη βιομηχανία χρωμάτων Cosmoslac A.E.

Η Cosmoslac δραστηριοποιείται στο χώρο των χρωμάτων, με εξειδίκευση στην παραγωγή χρωμάτων σε Spray και στην εμπορία λειαντικών και πολυεστερικών υλικών. Η Cosmoslac στεγάζει σήμερα τις εγκαταστάσεις της σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο και τους ανθρώπους της (52 άτομα προσωπικό) σε καταστήματα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι πωλήσεις της πλέον ξεπερνούν τα 4.5 εκ ευρώ μεγάλο μέρος από τις οποίες γίνεται σε 15 αγορές του εξωτερικού.

Η εταιρεία αναζητούσε ένα συνεργάτη με την κατάλληλη τεχνογνωσία σε mobile εφαρμογές και με καταρτισμένα στελέχη ικανά να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της βιομηχανίας και να προτείνουν λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των αποθηκών της. Η Regate ανταποκρίθηκε, με επιτυχία στις απαιτήσεις αυτές υλοποιώντας την εφαρμογή BizeGate WMS. Ειδικότερα, εγκατέστησε τα υποσυστήματα Απογραφών, Picking, Packing και Παραλαβών από Παραγωγή και από Προμηθευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το BizeGate WMS έχει διασυνδεθεί on-line με το SEN ERP, ενώ το μοντέλο φορητής συσκευής που επιλέχθηκε για τα εν κινήσει στελέχη των αποθηκών της εταιρείας είναι το Motorola MC75.