Η Regate A.E. εγκατέστησε τη λύση ιατρικών επισκεπτών BizeGate Reps στην εταιρεία Vencil Pharmaceuticals LTD, η οποία εισήλθε δυναμικά τον Φεβρουάριο του 2010 στο χώρο της αντιπροσώπευσης γνωστών σειρών φαρμακευτικών – καλλυντικών προϊόντων στο γεωγραφικό πεδίο της Νότιας Ελλάδας.

Η Vencil επέλεξε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα BizeGate Reps, προκειμένου οι ιατρικοί επισκέπτες του Τμήματος Πωλήσεων να αποκτήσουν αυξημένη παραγωγικότητα και σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού τους. Πλεονέκτημα που αποκτούν μέσα από ένα φορητό περιβάλλον εργασίας, που τους παρέχει άμεση ενημέρωση και δυνατότητες, όπως διαχείριση εβδομαδιαίου προγράμματος για τα ιδρύματα και τα ιδιωτικά ιατρεία, πρόσβαση στους τομείς κάθε ιατρικού επισκέπτη, διαχείριση κύκλων ενημέρωσης ιατρών, ενημέρωση και αξιολόγηση νοσηλευτικού προσωπικού, κ.ά.