Η Regate έθεσε σε εφαρμογή το συνδρομητικό σύστημα αυτοματοποίησης πωλήσεων BizeGate On Demand στην εταιρεία Βιελεν.

Πρόκειται για εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του υφάσματος και του επαγγελματικού εξοπλισμού, με δραστηριότητα από το 1990, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε χώρες των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Με την Professional έκδοση του BizeGate On Demand, η Βιελεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες όλων των πωλητών της εταιρείας, με δυνατότητες όπως διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων, φορητή παραγγελιοληψία, merchandising, καρτέλες πελατών και ευρετήρια παραγγελιών, GPS, εισπράξεις-ταμείο, εξοδολόγιο, διαχείριση τιμοκαταλόγων, κ.ά. Επιπλέον, με το BizeGate On Demand Professional Edition, η Βιελεν καλύπτει τις ανάγκες των επιθεωρητών της εταιρείας, με δυνατότητες όπως on-line διαχείριση και επιθεώρηση ομάδων πωλητών.

Ο εξοπλισμός που επιλέχθηκε για τους πωλητές της εταιρείας περιλαμβάνει φορητές συσκευές HTC HD2 με οθόνη αφής 4,3’’, Camera, Bluetooth και GPS.