Η LeasePlan επέλεξε να συνεργαστεί με την Retail@Link Α.Ε. (μέλος του Ομίλου Entersoft) στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εφαρμόζοντας λύσεις για την ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση άυλων φορολογικών παραστατικών χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης τους σε φυσικό παραστατικό (e-Invoicing / Paperless).

Στόχος της LeasePlan, είναι η παροχή υπηρεσιών και λύσεων, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Η υπηρεσία e-invoicing, επιτρέπει στη LeasePlan να αποστέλλει στους πελάτες της αυτοματοποιημένα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες τα τιμολόγια  σε ηλεκτρονική μορφή, επωφελούμενη έτσι, από μία πιο οικολογική και οικονομική λύση τιμολόγησης, λόγω της κατάργησης εξόδων αναλωσίμων, εντύπων και αποστολής.

Μέσω του e-invoicing Portal της Retail@Link, ο κάθε πελάτης της LeasePlan μπορεί να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και τη δομημένη πληροφορία των τιμολογίων (μέσω EDI), ώστε να αποκτήσει επιπλέον πλεονεκτήματα από την κατάργηση της καταχώρησης, με απευθείας εισαγωγή στα συστήματα του.