Η Goodyear Dunlop Hellas Α.Ε., μία από τις κορυφαίες εταιρείες σε πωλήσεις ελαστικών στην Ελλάδα, συνεργάζεται με την [email protected] στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εφαρμόζοντας λύσεις για την ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση άυλων φορολογικών παραστατικών χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης τους σε φυσικό παραστατικό (e-Invoicing/Paperless) καθώς επίσης και για την υποστήριξη της μεταφοράς δεδομένων με Electronic Data Interchange (e-Invoicing/EDI).

Η Goodyear Dunlop Hellas επέλεξε τη λύση που της επιτρέπει να διαχειρίζεται την αποστολή εξερχόμενων παραστατικών στους πελάτες της με email ή μέσω της [email protected], καθώς και την αυτοματοποιημένη εισαγωγή, την τοπική διαχείριση και αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών παραστατικών από τους προμηθευτές της.

Επίσης, επιτυγχάνεται η νόμιμη και ασφαλής αποϋλοποίηση των φορολογικών παραστατικών, επιβεβαίωση συμφωνιών, αρχειοθέτηση άυλων παραστατικών και η ενημέρωση των εμπλεκομένων για την αποστολή και την παραλαβή των παραστατικών. Επιπλέον, προσφέρεται αποθηκευτικό μέσο για τα παραστατικά συγκεκριμένης περιόδου για τον εκδότη και τον αποδέκτη, καθώς και ένα ειδικό portal για ασφαλή ανεύρεση, επισκόπηση και «download» των παραστατικών.