Η Pipelife, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωληνώσεων στην Ελλάδα, συνεργάζεται από το τέλος του 2010 με την [email protected] στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εφαρμόζοντας λύσεις για την ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση άυλων φορολογικών παραστατικών χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης τους σε φυσικό παραστατικό (e-Invoicing/Paperless) καθώς επίσης και για την υποστήριξη της μεταφοράς δεδομένων με Electronic Data Interchange (e-Invoicing/EDI).

Μέσω της λύσης του e-Invoicing της [email protected] επιτυγχάνεται η νόμιμη και ασφαλής αποϋλοποίηση των φορολογικών παραστατικών, επιβεβαίωση συμφωνιών, αρχειοθέτηση άυλων παραστατικών, και η ενημέρωση των εμπλεκομένων για την αποστολή και την παραλαβή των παραστατικών.

Επιπλέον, προσφέρεται αποθηκευτικό μέσο για τα παραστατικά συγκεκριμένης περιόδου για τον εκδότη και τον αποδέκτη, καθώς και ένα ειδικό portal για ασφαλή ανεύρεση, επισκόπηση και «download» των παραστατικών.