Η Β. Καύκας Α.Ε., εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού, συνεργάζεται με την [email protected] στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εφαρμόζοντας λύσεις για την ηλεκτρονική διακίνηση και αρχειοθέτηση άυλων φορολογικών παραστατικών χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης τους σε φυσικό παραστατικό (e-Invoicing/Paperless).

Η λύση “BizDoc Service Enterprise Edition” επιτρέπει στην Β. Καυκάς Α.Ε. να διαχειρίζεται την αποστολή εξερχόμενων παραστατικών στους πελάτες της με email ή μέσω της [email protected], καθώς και τη αυτοματοποιημένη εισαγωγή ηλεκτρονικών παραστατικών από τους προμηθευτές της. Ακόμη, επιτυγχάνεται η νόμιμη και ασφαλής αποϋλοποίηση των φορολογικών παραστατικών, επιβεβαίωση συμφωνιών, αρχειοθέτηση άυλων παραστατικών και η ενημέρωση των εμπλεκομένων για την αποστολή και την παραλαβή των παραστατικών.