Στη φάση ολοκλήρωσής τους βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Rontis Hellas το έργο αναδιάρθρωσης του εκτυπωτικού της περιβάλλοντος και το έργο αναβάθμισης της πρόσβασης στο internet, με ταχύτητες ευρυζωνικού VDSL, σε κάθε σημείο παρουσίας της εταιρείας.

Παράλληλα, o Γιώργος Δασκαλάκης, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Πληροφορικής στην εταιρεία τον Φεβρουάριο, έχει δρομολογήσει μια σειρά από νέα IT projects τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναβάθμιση των τηλεφωνικών γραμμών από ISDN PRI σε Flexible-Voice (VοIP), βελτιστοποίηση του WAN, με χρήση Multi-path VPN και Virtual Leased Line, με αποφυγή διεθνών μισθωμένων κυκλωμάτων, εφαρμογή hybrid Internet access με χρήση 3G/4G για backup, εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών για χρήση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων στο Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, μεταφορά των servers της εταιρείας στο cloud και ενοποίηση των υποδομών των διαφόρων σημείων παρουσίας της εταιρείας σε ένα host, υλοποίηση Disaster Recovery, στο πλαίσιο των διαδικασιών Business Continuity που τρέχουν στην εταιρεία και ολοκλήρωση της μεταφοράς του περιβάλλοντος εργασίας σε Virtual Desktop Interface για όλους τους χρήστες.