Τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου RSA Conference London 2012, άνοιξαν από κοινού οι δύο επικεφαλής της RSA, του Τμήματος Ασφαλείας της EMC.

Κατά την ομιλία του, ο Art Coviello, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της EMC και Εκτελεστικός Πρόεδρος της RSA, ανέφερε ότι η ανισορροπία που παρατηρείται σε επίπεδο προϋπολογισμού ασφαλείας, η έλλειψη δεξιοτήτων και το χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας και όσων αντιλαμβάνεται ένας οργανισμός σε σχέση με τους κινδύνους και τους μηχανισμούς προστασίας, αποτελούν τα βασικά εμπόδια στην εξασφάλιση αποτελεσματικής προστασίας των υποδομών και των δεδομένων μιας επιχείρησης.

Ο Coviello παρουσίασε ένα νέο ευφυές μοντέλο ασφάλειας, το οποίο βασίζεται στην πλήρη κατανόηση και την αλλαγή της προτεραιότητας πιθανών επιχειρηματικών κινδύνων, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης ρίσκου, ενώ παράλληλα διασφαλίζει και το απαιτούμενο επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ο Πρόεδρος της RSA, Tom Heiser, επανέλαβε την έκκληση του Coviello για την υιοθέτηση ενός intelligence-driven μοντέλου ασφαλείας, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές ασφαλείας, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που είχε μέσα στο 2012 με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου. Συνοψίζοντας, ο Heiser εξήγησε ότι η πρόοδος που παρατηρείται σε επίπεδο προστασίας φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τις νέες προκλήσεις, ενώ συνολικά, διακρίνει σημάδια αλλαγής της νοοτροπίας των οργανισμών σε σχέση με την προστασία των υποδομών τους.