Η S.I.B.A. Soft ολοκλήρωσε τη μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εφαρμογής Φαρμακείου, Ιατρικού Φακέλου και Χορήγηση Κάρτας στον ΟΚΑΝΑ.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι ύψους 601.800 ευρώ και είχε επιπλέον δράσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν από τις εταιρείες ATCOM και REAL Consulting.