Η Samsung Electronics ενέκρινε την πώληση του τομέα εκτυπωτών της στην HP Inc.

H συμφωνία, που υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες, ενώ το τίμημα της εξαγοράς εκτιμάται στα 1.05 δισ. δολάρια. Η εξαγορά επιτρέπει στην  HP Inc. να απαλλαχθεί από έναν σημαντικό ανταγωνιστή (Samsung Electronics) και να ενδυναμώσει τη θέση της σε μια σειρά από γεωγραφικούς τομείς. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η HP Inc. κατέχει ηγετική θέση στην διεθνή αγορά εκτυπωτών με μερίδιο αγοράς της τάξεως του 39% (κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους).