200 εκατ. δολάρια είναι πλέον το fintech επενδυτικό fund της Santander, από 100 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή εκφράζει τη στρατηγική επιλογή του τραπεζικού οργανισμού να ενισχύσει τη συνεργασία του με τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το Santander InnoVentures (SIV) ιδρύθηκε το 2014 και έχει επενδύσει σε fintech startups, με δραστηριότητα όπως blockchain technology, wealth management κ.α.