Η Santander ανακοίνωσε ότι είναι η πρώτη τράπεζα που υιοθετεί την τεχνολογία blockchain για τις διεθνείς πληρωμές και η υπηρεσία προς το παρόν είναι σε δοκιμαστικό στάδιο από τους εργαζόμενους.

Η τεχνολογία blockchain που αναπτύχθηκε από την Ripple, εταιρεία στην οποία έχει επενδύσει η Santander, και θα χρησιμοποιηθεί σε mobile εφαρμογή, η οποία συνδέεται με το Apple Pay. Με αυτόν τον  τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να «επικυρώνουν» πληρωμές χρησιμοποιώντας το σύστημα Touch ID της Apple. Το blockchain είναι μία νέα τεχνολογία που επιτρέπει μία πιο «αποκεντρωμένη» και διαφανή μεταφορά χρημάτων, ενώ παράλληλα έχει και άλλες χρήσεις. Συχνά συγχέεται με το Bitcoin, καθώς το εν λόγω νόμισμα λειτουργεί με τις ίδιες ακριβώς αρχές.