Με τρία βραβεία XCelent διακρίθηκε η εφαρμογή SAP Claims Management από το διεθνή οίκο χρηματοοικονομικών ερευνών και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Celent.

Πρόκειται για το  Βραβείο Λειτουργικότητας (XCelent Functionality Award), το Βραβείο Πελατών (XCelent Customer Award) και το Βραβείο Υπηρεσιών (XCelent Service Award), όπως αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση της Celent για τον ασφαλιστικό κλάδο: «Claims System Vendors: European General Insurance 2012».

Το SAP Claims Management δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες να έχουν άμεσο έλεγχο στις αποζημιώσεις των ασφαλιστικών καλύψεων ιδιοκτησίας, ατυχήματος, ζωής, απώλειας εσόδων και υγείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
 
Στοιχείο κλειδί της εφαρμογής αποτελεί το εξαιρετικά ενοποιημένο πλαίσιο που υποστηρίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εσωτερικών ενδιαφερομένων, των εξωτερικών συνεργατών που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία  και τρίτων παραγόντων.