Την Ελλάδα επέλεξε η SAP για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου Data Science Delivery Hub με στόχο να αξιοποιήσει περαιτέρω τον ηγετικό ρόλο της στους τομείς του Customer Innovation και Enterprise Platform.

Η επένδυση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της καινοτομίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα και δημιουργώντας, ταυτόχρονα, θέσεις εργασίας για νέους, ταλαντούχους επιστήμονες από το χώρο της πληροφορικής. Η επιλογή της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός τόσο σημαντικού κέντρου για την εταιρεία είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής γεωπολιτικής θέσης που κατέχει η χώρα στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και η οποία προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον όσον αφορά την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Το Data Science Delivery Hub αναμένεται να αποτελέσει ένα κέντρο για την περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα Big Data μέσα από συνεργασίες με εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη υιοθετήσει το Internet of Things και λύσεις διαχείρισης analytics, καθώς και σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους παραγωγικούς φορείς. Για την κάλυψη των αναγκών του Data Science Delivery Hub, η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση έμπειρων στελεχών στις ειδικότητες Associate Data Scientist / ML Engineer και Senior Data Scientist / ML Engineer.