Στην εξαγορά της Big Data startup Altiscale προχώρησε η SAP, μέσω της οποίας αναμένεται να ενσωματώσει την πλατφόρμα Big Data-as-a-Service (BDaaS) της πρώτης κατά μήκος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Altiscale εξειδικεύεται στις υπηρεσίες Hadoop και Spark που βασίζονται στο cloud, ενώ ανταγωνίζεται αντίστοιχες λύσεις των Microsoft  (HDInight), Google (CloudDataproc) και Amazon (Elastic MapReduce).